10 ян. 2024

Ускорени курсове за подготовка за матура по БЕЛ, английски, испански, немски, математика, биология, история, география

Образователни технологии™ организира ускорени курсове за подготовка за задължителната матура по БЕЛ и за задължителната втора матура по всички учебни дисциплини: английски език, испански език; немски език; математика, биология, история, география.

Системата на обучение по български език и литература включва работа с готови учебни материали, които спестяват време за подготовката ви, както и тренинг-тестове по формáта на изпита. Обучението по езикова култура се допълва от web-базиран продукт, който е анимиран и дава визуална представа за всички езикови правила. Работата с този продукт изгражда и висока езикова култура, която е първата ключова компетентност в общуването.

Системата на обучение по учебните дисциплини за втората задължителна матура включва учебни помагала по темите и пакет от тестови тренинг по формáта за матура.

Обучението се води интензивно, с изпит върху отделните модули, с анализ и коментар за изпитните работи. Всеки зрелостник получава индивидуално внимание за корекции на пропуските.

Запишете се в ускорените курсове чрез обаждане и разговор с отговорник на удобен за вас регионален офис на Образователни технологии™.