Образователни продукти

Съчетание на онлайн обучение и обучение на място в офисите на Образователни технологии™

Образователни технологии™ предлага за новата учебна 2021-2022 г. съчетание на онлайн и обучение на място в офисите си.

Всеки обучаем може да избира гъвкаво формата на обучение според предпочитанията си:

  • изцяло дистанционна
  • смесена, с приоритет на дистанционни занимания
  • смесена, с приоритет на присъствени занимания

Онлайн обучение

Онлайн обучение

Онлайн обучението е групово, в комбинация от синхронни и асинхронни занимания. Синхронните занятията са със същата продължителност както редовни часове в офисите. Клиентите имат достъп до web-базирани, мултимедийни, интерактивни ресурси за обучение. Те получат и учебни материали на хартиен носител, ако учебният предмет включва работа с тях.

Клиентите, които ползват предимно дистанционни обучения, могат да участват в реални тренинг-изпити в офисите.

Обучение в офисите

Обучение в офисите

Обучението в офисите се осъществява при всички безопасни мерки и санитарни изисквания. Стаите ще бъдат дезинфекцирани и броя на участниците ще отговаря на изискванията за разстояние в затворени помещения. След занятията стаите ще се облъчват с UV-лампи.