Курс по български език и литература

Обучението по български език и литература в 7. клас е организирано според рамката на външното оценяване: тест по български език и литература и писмената форма на изпит – преразказ с дидактическа задача.

Обучението се адаптира всяка година според промените по формата като решения на МОН.

Системата за обучение по български език и литература включва:

I. Пакет от учебни материали на хартиен носител:

  • Учебник по езикова култура – включва всички дялове на езикознанието с акцент върху езиковите норми – правописна, пунктуационна, граматична, лексикална. Учебното съдържание е представено с разработени уроци по съответните теми и модели на типови задачи към тях по формата на изпита.
  • Работна тетрадка – включва набор от упражнения, които следват темите в учебника и модела на прилагане на езиковите норми (модел как се правят упражненията).
  • Тестове по формата на изпита по български език – разработени са по теми и обобщителни върху целия материал.
  • Анализи на литературните произведения – включват информация за авторите и подробен анализ на всяко произведение, както и речник на изразните средства.
  • Тестове по литература – по произведения и обобщителни.

II. Мултимедиен продукт по български език и литература

Електронният продукт по български език и литература включва озвучени и анимирани видеоуроци по теми, модели на упражнения, помощни таблици и схеми. Продуктът е съобразен с типа усвояване на учебното съдържание чрез двете основни интелигентности – слушане и четене. Към всяка тема има тестове за тренинг, както и обобщителни по формата на изпита.

III. Обучение

1. Български език

Обучението включва детайлна работа с всяка тема: правопис, пунктуация и работа с дяловете на езикознанието. След всяка тема има модел за прилагане на знанията в типови упражнения по формата на изпита.

2. Литература

Всяко произведение се разглежда в детайли, макетират се ключови думи по специална техника за разбиране и помнене, работи се по макет за писане на теза и се организира тренинг с пакет от тестове.

3. Преразказ с дидактическа задача

На учениците се дава подробен анализ с критерии и схема за писане на преразказ. Организира се писането и проверката на преразкази с оценка, рецензия и индивидуален анализ на работата на всеки ученик.

В края на обучението учениците участват в 6 изпитни ситуации на изпитен тренинг.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.