Ефективно презентиране и говорене пред публика

„Когато отвориш устата си, умът ти излиза на показ.“
Философска мисъл

Предаването на идеи по свързан и приковаващ начин е най-важното умение, което трябва да развиете, независимо от броя на слушателите си. Още от древността хората са съставяли речи, за да мотивират, убеждават, вдъхновяват и повлияват един на другиго.

Умението да говорите правилно с думи, тяло и глас е инструмент, който можете да носите навсякъде със себе си и да го използвате по всяко време и за всеки повод както в делова среда, така и в личен план. Уменията за себепредставяне са ключов фактор при кандидатстване за работа. Умението да презентирате продукт, услуга или идея е от изключително значение за продажбата и реализацията им.

Правилният изказ, подбирането на точните вдъхновяващи думи и начинът им на представяне са въздействащ инструмент за всеки лидер.

Изнасянето на завладяващи речи е онова умение, прилагането на което е най-удовлетворяващо за оратора.

Образователни технологии™ предлага сретифицирано обучение за Ефективно презентиране и говорене пред публика.

Обучението е организирано в онлайн среда за теоретичния материал в дистанционен образователен портал чрез лекции и видеа в синхорнна и асинхронна среда.

Основен акцент в обучението е персоналното обучение за:

  • работа със сценарий на речта и/или презентацията
  • персонален имиджмейкър по отношение моделиране на гласа и езика на тялото
  • поведение на сцената при ораторска реч и при работа с екран и презентация

Обучението завършва с два проекта:

1. Ораторска реч по избрана от обучавания тема.

2. Презентиране чрез презентация и говорене пред публика по избрана тема.

След полагане на изпити се издава и международен сертификат за Ефективно презентиране и говорене пред публика.

Всички преминали курса на обучение получават бонус консултации за следващите две презентации или речи, които им предстоят.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.