Курсове за кандидат-студенти и за зрелостници

Курсовете за подготовка на кандидат-студенти са разработени по учебни дисциплини, с които се кандидатства, и следват форматите на изпитите, определени от университетите в България.

Обучението по една учебна дисциплина покрива всички формати на изпит за различните университети, като в процеса на обучение се извършва и тренинг от пробни изпити по тези формати. Така с едно и също време за обучение учениците се подготвят за няколко университета, в които учебната дисциплина е една и съща, но форматът на изпита е различен.

Подготовката по дадена учебна дисциплина в много случаи покрива и подготовката за зрелостен изпит. Такава подготовка има в курса по български език и литература, в курса по математика, както и във всички учебни дисциплини, ако кандидат-студентите са избрали предмета, с който ще кандидатстват и като втора матура, включително и чужд език. Така те спестяват и време, и финансови средства.

Обучението в курсовете за кандидат-студенти и за зрелостници следва авторската система на обучение в Образователни технологии™.