Edutech.bg - Образователни технологии

Образователни
технологии™

 

 

Образователни технологии™ е търговско дружество с дейност в сферата на образованието и обучението.

Основано през 1990 г. в София с идея да развие и предостави на клиентите си по-добри образователни продукти, днес основните ни сфери на дейност са:

Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО

Лицензирани: