Образователни технологии™

Образователни технологии™ е търговско дружество с дейност в сферата на образованието.

Брандът Образователни технологии™ е създаден през 1990 г. в София и представя образователни продукти, авторска система на обучение и техника на учене за ученици и корпоративни клиенти за неформално образование и обучение.

Образователните продукти и системата на обучение се предлагат в София и чрез мрежа от представителства в страната.

Основните направления за обучение са:

Обучението на седмокласници, на десетокласници и на зрелостници се реализира и с допълнителна мотивационна програма като бонус.

Брандът Образователни технологии™ представя и две частни училища:

Образователни технологии™ обучава своите ученици и създава конкурентни умения у тях не само за изпит. Системата на обучение, техниката на учене, менторските програми, които съпътстват обучението, и духът на преподавателския екип са онези инструменти, които правят всеки ученик уверен в себе си и устремен към лични постижения.

С нашите образовтелни пордукти, ние продаваме бъдеще.