Функционална грамотност по роден език за ученици от 2. до 4. клас

Учениците от 2. до 4. клас получават голям обем учебно съдържание по български език. В тази възраст се поставят основите на езиковата култура. Често учебното съдържание е представено в отделни и разкъсани от общите връзки урочни единици. Така се губи логическото възприемане на езиковите норми, което води до пропуски в по-горните класове.

Продуктът включва:

  • Помагало по роден език в две части, което обхваща всички теми за изграждане на висока езикова култура.
  • Работни тетрадки с надграждане на знанията и уменията по класове.
  • Книжки за творческо писане.

Учебното съдържание е поднесено по достъпен начин, като изцяло се работи по системата на обучение в Образователни технологии™.

Чрез тази система учениците усвояват езиковите норми като интуитивен навик и тези знания трайно се установяват в дълготрайната памет.

Чрез курса по функционална грамотност се придобиват умения за правилен правопис, за правилен стил на изказ и умения за творческо писане. Поставя се основа за надграждане на езикови норми в горните класове и новите знания се усвояват с лекота. Това дава увереност на израстващите ученици да се справят и отлично с НВО в 7. клас.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.