Български език и литература за кандидат-студенти и за зрелостници

Умението да се общува на роден език е предимство по отношение на комуникативната компететност, речево поведение, дискусионните техники.

Фундаментът на компетентностите се изгражда от способността на всеки човек успешно да общува в различни социокултурни сфери на дейност и да поема отговорност за собствените си речеви действия, които осъществява в конкретни ситуации на комуникация.

Оценката на резултатите от училищното образование има пряко отношение към социалната, културната и политическата сфера на обществото.

Грамотността на всеки европейски гражданин е в основата на развитието на обществото, в което тези граждани извършват своята обществена дейност.

Водеща компетентност за европейското общество е първата ключова компетентност – Общуване на роден език. Общуването на роден език е способността да са изразяват схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма (слушане, говорене, четене, писане) и да се общува по подходящ и творчески начин във всички ситуации в обществения и културен живот, в образованието и обучението, по време на работа и с близките си.

Нещо повече, изграждане на висока езикова компетентност на роден език е база за изграждане на останалите ключови компетентности, приети от Европейската рамка по ключови компетентности – изучаването на чужди езици и за формиране на умение за учене, а именно за откриване, обработка и използване на информация.

Това определя значението на зрелостния изпит по български език и литература в края на 12. клас.

Оценката на матурата по български език и литература е огледало на езиковата култура и отношение към родния език.

По новата наредба и формат на изпит за матура по български език и литература се проверяват умения за работа с информация, умения за разсъждения, креативност, умение за аргументиране и нивото на езикова култура.

Нещо повече, оценката по български език и литература от зрелостния изпит става задължителен вход за водещи специалности в българските университети и често е като балообразуваща за различните специалности, включително и в Медицинските университети.

Образователни технологии™ създава авторски продукт за зрелостния изпит по български език и литература по новият формат, заложен от МОН.

Продуктът по български език и литература за матура включва:

Учебни материали

  • Учебно помагало по езикова култура на хартиен носител – описание на граматични норми и правила в детайли с примери и упражнения
  • WEB-базиран учебник по Езикова култура – мултимедиен и интерактивен с възможности за упражняване чрез тестове за тренинг
  • Пакет от анализи на глобалните теми, заложени по новия формат на изпита по литература, като част от формата за матура
  • Тестове за тренинг по формата на изпита на хартиен и в WEB-вариант

Система за обучение

  • Преподаване на всяка тема по езикова култура и упражнения, съобразно новия формат
  • Творчески и аналитичен прочит на автори и произведения към съответната глобална тема
  • Разработка на писмени съчинения и проверка с подробна рецензия и персонални препоръки
  • Организиране на пробни изпити

Обучението по български език и литература е задълбочена подготовка за матура и подготовката по формати за изпити на различните университети и специалности.

Така с едно и също обучение, но различен тренинг, кандидат-студентите могат да се подготвят както за тест по формата на изпита в УНСС, така и за всички останали университети и специалности, където приемният изпит е с матура по български език и литература.

Обучението следва системата на обучение в Образователни технологии™.

За учебната 2023-2024 г. Образователни технологии™ организира два варианта на обучение:

Първи вариант – присъствено обучение на учениците, съобразено с общите наредби за преминаване в синхронно или хибридно обучение онлайн.

Втори вариант – само дистанционно обучение за всички желаещи, които предпочитат изцяло тази форма на обучение или се намират в отдалечени дестинации. Всички участници в онлайн обучение имат достъп до всички учебни материали и пробни изпити.

Образователни технологии™ предоставя достъп на външни клиенти до пробни изпити по БЕЛ за матура (ДЗИ), които не са участвали в редовен курс в школите ни.

пробни изпити по БЕЛ за матура ДЗИ

Изпитите се провеждат присъствено или дистанционно, асинхронно при самостоятелна работа в платформата ни. Всеки участник ще получи оценка и рецензия, както и препоръки. Възможна е и синхронна връзка с преподавател.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.