Образователни продукти ключови компетентности и умения /Soft skills/

Ключовите компетентности са знания и умения, необходими за реализация в делова среда. Те са в основата на увереността на всяка личност и на нейната конкурентоспособност.

Развитието на всеки един човек в кариерен план изисква придобити твърди умения по специалността и такива, които съпътстват реализацията във всяка делова дейност.

Твърдите умения често се придобиват по време на средното или на висшето образование или чрез специфично обучение. Те включват компетентности за изпълнение на конкретна дейност, дигитални умения, ползване на чужди езици или умения за работа с конкретна машина.

Наред с придобитите знания и умения по специалността или в професионален план всеки човек работи в екип. Дори да работи сам, той комуникира с хора, за които са предназначени неговите продукти или услуга. Уменията, които ни правят уверени да извършваме дейността по най-правилния начин, като печелим позиции, умеем да представим идеята си, като сме организирани, печелим хората и ги вдъхновяваме, показваме висока емоционална интелигентност, са онези невидими умения, които ние носим със себе си, независимо от бранша, в който работим, и длъжността, която заемаме. Това са меки умения, известни като Soft skills.

В съвременния свят и трудов пазар работодателите търсят такива специалисти, които притежават и добре развити меки умения, и ключови компетентности в делова среда.

Графиката по-долу показва превеса на меките умения над твърдите като предимство в добре свършената работа.

Съотношение на твърдите и меките умения по отношение на качеството на работа

Меките умения се разглеждат като личностни характеристики, които се придобиват по време на жизнения и на кариерния път. Например уменията за ефективна комуникация, работа в екип и поемане на отговорност, креативност и инициативност, гъвкавост и адаптивност са ключови меки умения, които много работодатели търсят у кандидатите за работа.

Тези умения заедно с някои компетентности, необходими за всеки бранш, ги превръщат в категория Ключови компетентности.

Такива ключови компетентности са компетентностите за ефективно презентиране, търговски умения, бизнес етикет и делова кореспонденция, умения за управление на проекти и водене на преговори, лидерски умения.

Притежанието на тези компетентности и развитите меки умения правят едни по-успешни от други.

Ключовите компетентности дават изключително конкурентно предимство и увереност за постигане на лични постижения в кариерен и/или бизнес план.