Кандидатстване с биология

  • План-структури на теми по биология на хартиен носител с ежегодно обновявана информация.
  • Теми за специалност кинезитерапия.
  • Тестове за формат матура по биология онлайн.
  • Преподаване на всяка отделна тема и нейното построяване в зависимост от изискванията на различните университети.
  • Перманентен контрол на учебния процес – персонална проверка на писмени разработки на теми с корекции.

Интересът към кандидатстване с биология в комбинация с изпит по химия. в утвърдените български медицински университети (София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Плевен) бележи възходяща тенденция през последните няколко години. Един от факторите, които поддържат този тренд е дефицитът на медицински кадри в глобален мащаб и очакванията за успешна кариера на кандидатите за хуманитарни медици (лекари, стоматолози, фармацевти).

Кандидатстване с биология

В отговор на повишения интерес СУ разкри обучение по медицински специалности (медицина и фармация). Включването и на други учебни заведения, разкривайки нови специалности за подготовка на медицински и други специалисти за здравните услуги намалява конкуренцията за класиране на кандидатите. Въпреки това усилията необходими за успешно полагане на изпит по биология и химия и прием, завършване на реномиран медицински университет и успешна кариера след това са значително по-големи в сравнение с всички останали професии.

Изпитът по биология за всички медицински специалности е писмен – писане по теми от изучаваната програма по биология в 8.ми, 9.ти и 10.ти клас. Изисква се строго придържане към структурата на темата, точно рисуване на схеми без използване на чертожни пособия, точен научен стил на изразяване.

Понякога, водени от романтична нагласа и необосновани очаквания към кандидатстване за специалност медицина се насочват младежи без необходимите качества – воля, устойчиво внимание, дългосрочно преследване на цели. След 2 – 3 месеца подготовка, изненадани от големия обем на знанията, които трябва да придобият, губят мотивация и сменят целите си, като се насочват към кандидатстване с биология в други алтернативни специалности.

Други, след като са приети и са изучавали специалността 4 и повече години изживяват период на съмнения относно нивото си на подготовка, перспективите си за професионална кариера, високи доходи и престиж. Някои търсят начини да продължат образованието си в чуждестранни университети и професионална кариера извън страната. Често изискванията към тях там са още по-големи и за да се справят се налага да положат извънредни усилия за да приравнят квалификацията си с чуждестранните стандарти.

Въпреки всички трудности и продължителното обучение необходими за успешна подготовка за прием и завършване на медицинска специалност, интересът към тези професии е устойчив.

Образователни технологии™ е водеща в подготовката на кандидати за медицинските университети от 1990 г. Над 50% от приетите студенти са се обучавали по нашата система.

Университети и колежи подготвят медицински персонал – медицински сестри, лаборанти, здравен мениджмънт… С подготовка по биология те имат друга възможност за учене и за кариерно развитие. Приемът е чрез различни варианти на изпит по биология – тестове, събеседване, или с оценка от матура по биология.

С подготовка по биология можете да кандидатствате и за специалност кинезитерапия. Българската диплома е международно призната. Завършилите специалността имат чудесни възможности за професионална кариера.

Можете да потърсите допълнителна информация, като се свържете с някои от нашите регионални офиси и да заявите участие в безплатен тест за определяне на входното ниво.