Курсове за подготовка на кандидат-студенти и матури, изпити след 7 клас, чуждоезиково обучение, частни училища

В подготовка на кандидат-гимназисти (седмокласници), кандидат-студенти, за зрелостни изпити (матури) Образователни технологии™ е утвърдено име от 1990 г.

Авторски учебни материали и обучение по български език и литература (БЕЛ), математика, география, история, биология, химия, физика, английски, испански, немски, френски и руски език, създаването, усъвършенстването и преподаването по тях са основната ни дейност.

Кандидат-студентски курсове

Ефективна система за обучение на кандидат-студенти с готови учебни материали и изпитен тренинг по формат на изпитите.

Обучението е в различни мобилни варианти с възможност за целогодишно обучение, краткосрочни курсове или дистанционно обучение.

Кандидат-студентски курсове

Прочетете още

Курсове за кандидат–гимназисти

Обучение чрез мултимедийни продукти и учебни материали.

Системата на обучение гарантира висока успеваемост на изпита и дава стабилна основа по български език и математика на седмокласниците върху която те развиват знанията си в следващите класове.

Курсове за кандидат–гимназисти

Прочетете още

Зрелостни изпити / матури – подготовка

Зрелостни изпити матура

  • Мултимедийни, уеб-базирани учебни материали, спестяващи време и пари.
  • Присъствени и онлайн консултации.

За повече информация – позвънете в удобен за вас офис

Езиков център – английски, немски, испански, френски и руски

английски немски испански френски руски

Сертификат xpert personal business skills

Системата Xpert personal business skills е европейска система за сертифициране умения за най-търсените в момента ключови компетенции свързани с управление на човешки ресурси, междуличностни отношения и комуникативни умения в различни аспекти: говорене пред публика; търговски продажби; управление на екипи; договори и преговори; управление на проекти.

Сертификат xpert personal business skills

Прочетете още

Частно основно училище

Училище, в което децата се научават да учат, да бъдат креативни, да работят в екип, да имат добри маниери и етикет, където формират своите добродетели, които да ги направят успешни личности.

Частно основно училище Образователни технологии

Прочетете още

Частна профилирана гимназия

  • Чуждоезиково обучение на високо ниво по английски, немски, френски, испански и руски с придобиване на чуждоезикови сертификати за кандидатстване в чужбина.
  • Профил – предприемачество – придобиване на международни сертификати по бизнес компетентности и комуникативни умения.
  • Профил – графичен дизайн.
  • Програма за личностно развитие.
  • Модерна материална база.

Частна пофилирана гимназия Образователни технологии

Прочетете още

Дистанционна подготовка

dist-pod-ka

Всеки човек има нужда от нови знания за да разбира и използва бързоразвиващите се технологии и иновации. Те му помагат да е по-продуктивен и ефективен.

Съвременните начини за усвояване на нови знания е съчетание от традиционни и по-нови форми на присъствени и неприсъствени обучения.

Дистанционното обучение се развива много бързо през последните години, като се фокусира върху педагогически, технологични и индустриални системи, които имат за цел да предоставят обучение на участниците, без да им се налага те да пътуват физически до училища или обучителни центрове. Развитието на технологиите му позволява да дава знания на много хора с ниски разходи. Затова тази форма става все по-популярна.

Самото дистанционно обучение може да съчетава синхронни и асинхронни форми на подготовка.

Образователни технологии е с няколкогодишен опит в производството и използването на уеб-базирани, мултимедийни продукти за обучението на клиентите си. В подготовката прилагаме присъствени и неприсъствени (асинхронни и синхронни) форми на обучение.

Повече информация и конкретни примери можете да разгледате в менюто Дейности.