Кандидатстване с история

  • Разработени подробни теми по история в 3 части за кандидатстване в университети и полагане на държавен зрелостен изпит.
  • Пакет от тестове.
  • WEB-базирани учебни материали и упражнения за улесняване усвояването на знания.

Важните фактори за успех на изпита по история са усвояването на значителен по обем информация като исторически факти, исторически извори, термини, хронология, имена на владетели, исторически личности … Най-голям принос за високата оценка на изпита имат умелото боравене с фактите, стегнатият научно-исторически стил на изложение, умението за правене на исторически анализ и оценка, демонстрация на богата езикова култура.

Кандидатстване с история

Най-големите амбиции на кандидатите с история са към прием в специалност „Право“ в хуманитарните университети, за които е необходимо и успешно полагане на изпит по български език и литература.

Само с изпит по история можете да кандидатствате са специалностите „История“, „Археология“, „Европеистика“ (+ изпит по чужд език), „Балканистика“ (+ изпит по български език и литература)…

За икономическите университети приемният изпит по история е под формата на тест (ЕПИ).

Можете да потърсите допълнителна информация, като се свържете с някои от нашите регионални офиси и да заявите участие в безплатен тест за определяне на входното ниво.