Търговски умения

„Никой не обича да му се продава, но всички обичат да купуват.”
Ърл Тейлър, търговец

Курсът по търговски умения е сертифициран и включва теоретична и практическа част.

Теоретичната част е свързана с философията за предназначението на продуктите като стоки и услуги и за клиентите като купувачи.

Двата основни модула са:

1. От идеята за продукта до реализирането му на пазара

2. Практически тренинг за преговори с клиенти, продажби и консултации

Темите в теоретичната част включват:

1. Философия на продажбите – осъзнати и неосъзнати потребности на потребителя, потенциална стойност на потребителите

2. Комуникация с клиента с цел установяване на неговите потребности и консултирането му – умения за задаване на въпроси

3. Умения за презентиране ползите на продуктите

4. Представяне на цената на продукта

5. Справяне с възражения на клиента и рекламация на продукта

Практически тренинг:

1. Комуникативни умения при разговор по телефона – тон на гласа, реч

2. Комуникативни умения при посрещане на клиент и разговор с него

3. Презентиране на продукти и услуги по избор

Обучението завършва с изпит по теоретичната част и практически изпит по съответните направления на продажба на продукт.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.