Курсове за изпити след 7. клас

Курсовете за 7. клас се реализират с авторска система на обучение на Образователни технологии™, която включва:

1. Готови авторски учебни материали

  • Учебни помагала с основното учебно съдържание
  • Помагала за упражнения
  • Пакет от тестове по формата на изпита
  • Електронни web базирани интерактивни учебни материали по български език и литература и математика

Електронните продукти по български език и математика предоставят уникални възможности за учене и тренинг на всички ученици извън присъствената подготовка в офисите в удобно за тях време и място, напълно в съответствие с новите модерни технологии и начини на учене. Чрез тях учениците могат да си припомнят детайли от преподадения урок, а също така и да правят тренинг чрез тестовете по теми.

2. Преподаване в детайли на всяка тема от изпитната програма.

3. Прецизен контрол на учебния процес през цялата година на обучението.

4. Шест тренинга по формата на изпита – пробни изпити в реална изпитна среда.