Химия и биология за кандидат-студенти в медицински университети и за други специалности

Обучението на кандидат-студенти за кандидатстване за медицински специалности е едно от водещите направления за Образователни технологии™.

Курсовете по химия и биология за кандидатстване в медицински университети са едни от дълготрайните като обучение. За да има пълноценна подготовка, е необходимо да се работи с ученика две години. Това означава подготовката да започне в началото на 11. клас.

През двете години се преподава подробно обемният учебен материал по двете учебни дисциплини и учениците се научават да описват в детайли както химични задачи с анализи, така и подробно да разработват теми по биология.

Обучението следва системата на обучение в Образователни технологии™ и е свързано с многократни изпити и проверки до усвояване на учебното съдържание.

В края на обучението се организират тренинг изпити по форматите на изпит по химия и по биология за различните медицински университети в страната.

  • В обучението по биология се използват одобрени учебници за изпита от МОН и авторски учебни помагала в три части.
  • В обучението по химия се работи по авторски разработки на темите по неорганична и органична химия, както и пакет от тестове.

Обучението по биология се адаптира и към формати на други изпити за специалности в СУ „Св. Климент Охридски“ и в други университети в страната, както и за изпита в Националната спортна академия.

Подготовката по двата предмета се адаптира и към формата за матура, ако кандидат-студентите изберат химията или биологията като втора матура.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.