Личностно развитие за ученици – 5. – 12. клас

Личностното развитие на всяко дете е съпътстващо при израстването му в семейна и в училищна среда. Възрастта от 7 до 14 години е период, в който се формират убежденията, ценностите или с други думи – умът. Това е период, в който влиянието на приятелите започва да се усеща и особено се засилва след 14-та година.

В периода от 14 до 21 години всеки млад човек търси своята идентичност, търси път към себе си. Така с навлизането в прогимназиалния етап до израстването им децата и порасналите младежи и девойки имат изключителна нужда от подкрепа, от правилна посока и от ментори в лицето на родители, учители или вдъхновени специалисти, които да работят с тях.

Доказано е, че общуването с такива ментори има много добър ефект върху изграждане на самочувствието на младия човек, постигането на увереност в себе си и събуждане на мотивация и вдъхновение за лични постижения.

Курсовете по личностно развитие за ученици в Образователни технологии ™ са създадени с грижа към всяко дете, девойка и младеж и си поставят вдъхновяващи цели да изградят правилна представа за живота, как да се справят в живота, да реагират адекватно на различни ситуации, да преодоляват страхове, да открият потенциала си и силните си страни и да се научат да бъдат щастливи.

Курсовете са разпределени в различни направления:

  • Умения за общуване, изграждане на висока емоционална интелигентност и усвояване на добри маниери – основа за надграждане с Бизнес етикет в делова среда – за ученици от 5. до 12. клас с модули по възрастови групи.
  • Финансова грамотност и правна култура – за ученици от 9. до 12. клас.
  • Кариерно консултиране и откриване на силни страни – за ученици от 10. до 12. клас.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.