Подготовка за изпити по френски, немски, испански и руски език.

  • Учебните материали отговарят на формата на изпита за различните университети.
  • Учебни помагала с граматика и упражнения.
  • Учебни помагала с лексика и упражнения към темите.
  • Онлайн учебни материали – тестове за тренинг.
  • Контрол на учебния процес, отстраняване на пропуски.

Кандидатстване с френски, немски, испански или руски