Център за професионално обучение

logo-bureau-1

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Образователни технологии-София ЕООД е регистриран и лицензиран от НАПОО.

Дейности:

  • Професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по Лицензирани професии за обучение или за усъвършенстване и актуализирането им;
  • Чуждоезиково обучение на частни лица, по заявка на работодатели или по програми на Агенция по заетостта;
  • Практическо обучение по ключови компетентности (soft skills), съгласно общоевропейската квалификационна рамка. Това е европейска система за сертифициране на лични и социални компетентности и дава възможност за получаване на основни умения необходими както за бизнеса, така и за организации от публични, държавни, общински и областни администрации. По тази система се издават сертификати с международно признание;
  • Обучения на повишаване квалификацията педагогически специалисти по одобрени програми в Информационния регистър на МОН. Всяка от одобрените за обучение програми е с продължителност 16 учебни часа и носи по един квалификационен кредит.

Обученията могат да се провеждат в учебната база на ЦПО:
гр.София – 1574
ВТУ „Тодор Каблешков“, бул. Гео Милев 158, 4 корпус, 4 етаж (виж на картата); в база на заявител на обучение или да бъде изнесено обучение

Координатор на Доставчика на обучение
ЦПО към „Образователни технологии-София“ ЕООД
Р. Петров – [email protected] или тел. 0887 313 410

Център за професионално обучение