Център за професионално обучение

logo-bureau-1

Центърът за професионално обучение (ЦПО) осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по Лицензирани професии за обучение или за усъвършенстване и актуализирането им. Той е регистриран и лицензиран от НАПОО.

В дейността на ЦПО е застъпено и езиково обучение по заявка на работодатели или по програми на Агенция по заетостта.

Центърът извършва и практическо обучение и по ключови компетентности (soft skills), съгласно общоевропейската квалификационна рамка. Това е европейска система за сертифициране на лични и социални компетентности и дава възможност за получаване на основни умения необходими както за бизнеса, така и за организации от публични, държавни, общински и областни администрации. По тази система се издават сертификати с международно признание.

Място за провеждане на обученията:
гр.София, п.к.1574
ВТУ „Тодор Каблешков“, бул. Гео Милев 158, 4 корпус, 4 етаж (виж на картата)

Координатор на Доставчика на обучение
ЦПО към „Образователни технологии-София“ ЕООД
Р. Петров – contacts@edutech.bg или тел. 0887 313 410

Център за професионално обучение