Бизнес етикет и делова кореспонденция

„Поведението ви, а не склонностите ви, ще определят положението ви“

Владеенето на бизнес етикета е умение да бъдете най-привлекателната версия за себе си.

Курсът по бизнес етикет и делова кореспонденция в Образователни технологии™ включва набор от теми, които разглеждат всички детайли на правилата за добро поведение в бизнеса.

Познаването на тези правила и придобиване на умения за прилагането им ще улесни общуването Ви в бизнес среда. Тези правила имат изключително практичен произход.

Курсът включва теоретична част за всички детайли на бизнес етикета и кореспонденцията в деловия свят.

Кореспонденцията е много специален жанр, който трябва да овладеете, ако ще се изкачвате по корпоративната стълбица. Добрите умения за бизнес писане ще Ви служат вярно: те ще помогнат в общуването с подчинени, началници и партньори, ще подчертаят Вашите образование и хоризонти. Стилът на общуване разкрива Вас като личност и има силно влияние върху имиджа Ви.

След запознаване със всички норми на бизнес поведение и кореспонденция курсът включва практическа част, свързана с реални ситуации на бизнес комуникация в следните направления:

  • Представяне.
  • Поведение по време на преговори, с включени НЛП техники.
  • Организиране на събития и поведение по време на публични събития.
  • Разговор по телефон.
  • Поведение по време на официална вечеря и на служебен коктейл.
  • Изпращане на подаръци и поздравителни адреси.

Курсът завършва с теоретичен, практически изпит и сертификат.

За информация позвънете на посочените телефони в регионални офиси, пишете на посочения имейл или се възползвайте от възможността на чата.