Нашите училища

Образователни технологии™ е създател и инвеститор на:

 

Лицензирана със заповед на Министъра на образованието от 2007 г.

Частна профилирана гимназия Образователни технологии

Обучаваща ученици в профили:

 • Чуждоезиков – високо ниво на подготовка за с цел взимане на международен сертификат за кандидатстване в реномиран университет в чужбина. Възможност за избор на първи или втори чужд език английски, немски, испански, френски.
 • Предприемачество и бизнес – Доказани практици в частния бизнес преподават базови знания по предприемачество, управление на бизнеса, финансова култура.
 • Информационни технологии – в договорни отношения и с преподаватели от НБУ учениците изучават: рисуване, фотография, обработка на растерни и векторни изображения, видеозаснемане, 3D компютърно моделиране, Тотал графичен дизайн, WEB дизайн.

Частна профилирана гимназия Образователни технологии

 
 

Лицензирано със заповед на Министъра на образованието от 2010 г.

Частно основно училище Образователни технологии

 • Съвременна материална база и учебна среда за децата, в която те идват с желание, а родителите им да са спокойни, че се намират в добри ръце и да се радват на добри резултати.
 • Приоритет на приоритет на чуждоезиково обучение, български език, математика, развитие на способности в занятия по интереси и авторска програма на училището за личностно развитие.
 • Авторски мултимедийни, уеб-базирани образователни продукти, анимирани и озвучени – съобразени с най-ефективните системи за възприемане на информацията.
 • Ефективна система на преподаване и техника на учене.
 • Спорт и физическо развитие на децата.
 • Добър микроклимат на взаимоотношения между учители и ученици.
 • Постоянна обратна връзка с родителите чрез уеб-базирана информационна система.
 • Програма за личен план на развитие на всяко дете в зависимост от неговите индивидуални особености.

Частно основно училище Образователни технологии