Европейска система Xpert personal business skills (PBS) за сертифициране на лични и социални компетентности – комуникативни умения

Основните модули за обучение по Xpert personal business skills са:

x-pert

Системата Xpert personal business skills е европейска система за сертифициране на лични и социални компетентности и дава възможност за получаване на основни умения необходими както за бизнеса, така и за организации от публични, държавни, общински и областни администрации.

Този сертификат е изключително подходящ за формиране на умения за общуване на хора, работещи в бизнес среда, както и в сферата на здравеопазването, образованието и в сферата на услугите.

Системата дава знания и умения за най-търсените в момента ключови компетенции за работещите във фирми, администрации и организации.

Квалификационният профил се формира от няколко области на основните компетенции, представени в няколко модула, като за всеки модул се издава отделен сертификат. За всеки модул има каталог на учебните цели, по които се държи и съответния изпит за сертификат.

Всички тези модули попълват пълния пакет от комуникативни умения в бизнес среда, като гарантират успешно управление и работа в екип.

Всеки модул е организиран в отделен курс. От всеки модул се получават теоретични знания и достатъчно практически умения, за да гарантират приложението на този сертификат в реална бизнес среда. Обучението се организира в рамките на 30 до 45 часа в зависимост от модула и необходимостта от индивидуални часове за персонално моделиране на уменията. Часовете могат да се разпределят в няколко уикенда или по уговорка с курсистите. Най-много индивидуални часове са необходими при модул ефективно презентиране.

Притежаването на такива умения гарантира значително конкурентно предимство не само на пазара на труда, но и при организиране на маркетинг и конкурентоспособност при управление на собствен бизнес.

Сертификатите са международно признати.