Ефективно презентиране и говорене пред публика

Характеристика на модул „Ефективно презентиране“

Умението да говорим пред публика е онзи инструмент, който носим със себе си, независимо къде сме и пред кого трябва да защитаваме своя позиция, идея, да продадем продукт или да вдъхновим екипа, който ръководим.

Това умение не е за подценяване. Не случайно известният ментор и вдъхновител Дейл Карнеги казва, че умението да говорим пред публика е най-високото ниво в кариерата.

Харизмата да привличаме другите като говорим добре не е умение. Тя е само почвата да изградим умения, които се основават на компетентност.

За да застанете уверени пред публиката и да изложите своята позиция, независимо от целта, която сте си поставили, означава да знаете как да го направите така, че да постигнете очаквания резултат. Това означава да сте компетентни и добре подготвени. Означава да познавате начина за предаване на вербални и невербални послания, да правите синхрон между това, което казвате, жестовете и тонът на гласа, а ако презентирате – да показвате синхрон между послание, език на тялото и екран.

Учебният център към Образователни технологии предлага курс „Ефективно презентиране и говорене пред публика“. Курсът е един от модулите по програмата на Европейската сертификационна система Xpert personal business skills.

Xpert Personal Business Skills (Xpert PBS) е международно призната сертификационна система за обучения по ключови компетентности, представлявана в България от Института за международно сътрудничество на сдружението на германските народни университети. Сертификатът се издава на английски език и е международно признат. Това е престижен документ, регламентираш практическо умение – високо ценено от работодателите в бизнес средите.

Програмата включва:

  1. Теоретично обучение свързано с: поставяне на цели на презентирането, определяне на темата като въздействащо послание, изготвяне на сценарий на презентацията, създаване на презентацията.
  2. Индивидуално моделиране – персонални практически упражнения с всеки участник в групата в удобно за него време пред огледало. Упражненията са свързани с оформяне на език на тялото в зависимост от посланията; тон на гласа; движение на сцената спрямо екрана и публиката.
    По време на индивидуалното моделиране се учи и презентацията за изпита.
  3. Тренинг за представяне на изпитна презентацията.
  4. Практически изпит с външен оценител.
  5. Дефиле пред публика след успешно взет изпит.

Представянето на презентацията в дефиле със всички участници в курса и явили се на изпита е уникално събитие с позитивни емоции за всички. Това е най-силната част от обучението, когато курсистите усещат онова удовлетворение, че могат да говорят убедително и въздействащо пред публика. Тогава, когато чуят нейните аплодисменти.

Повече информаация за условията на подготовка и записване можете да научите от отговорник на офис, най-удобен за вас.