01 апр. 2019

Курсове за 7. клас, подготовка на ученици в 6. клас.

Образователни технологии™ продължава записване за подготовка по български език и математика за кандидатстване след 7 клас и за подготовка на ученици в 6.клас.

  • Собствени печатни и on-line базирани мултимедиини учебни материали, актуализирани според рамката на външното оценяване.
  • Преподаване с акцент на причинно-следствените връзки, формиране на функционална грамотност.
  • Перманентен контрол на учебния процес.
  • Традиционно висока успеваемост от 1990 г.

Подготовката на учениците е съобразена с допълненията и изменения на учебното съдържание по литература и математика дадени от МОН за изпита в края на учебната 2018-2019г. Системата на обучение цели изграждане на знания, формиране на умения и увереност за изпълнение на форматá на изпита по двата предмета.

Презентации и записване се провеждат след уговорка с отговорник на удобен за вас офис.

Курсове за 7. клас и 6. клас