Участие в конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина

Образователни технологии™ взе участие в конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която се проведе на 2 март в Малага, Испания. На срещата присъстваха министърът на образованието, посланикът на РБългария в Испания, генералният консул на България във Валенция, експерти от МОН, които отговарят за българските училища в чужбина, представители от много наши училища зад граница.

Тема на конференцията бяха възможностите за електронно обучение по български език, история и география за разширяване на обхвата на учениците в чужбина.

Пленарната сесия бе открита с презентация на Мария Амзина, основател на Образователни технологии™, която представи авторска система за дистанционно обучение по български език, география и история на България.

В изложението си тя разграничи същността на функционалната грамотност, свързана с възможността за устно и писмено общуване на български език и академичната грамотност, свързана с възможността за успешно полагане на изпити по определени формати като НВО в 7 клас и матура.

 

Това, което отличава продуктите на Образователни технологии™ е разбирането на процеса на запомняне на информацията и създаване на трайни умения за приложение на наученото. Този процес е заложен в съставянето на продуктите и на методиките за обучение.

 

Силен интерес бе проявен от учителите, преподаващи български език в чужбина, към нашия авторския учебник по роден език, базиран изцяло на сугестопедичен подход.

 

Представители на различни български училища в чужбина споделиха информация за сериозни проблеми при опитите им да адаптират наличните учебни помагала, които се ползват в училищата в нашата страна.

Участниците се обединиха около тезата, че е необходимо изработване на специални помагала за техните ученици, които да са съобразени с техните особености и да помагат на преподавателите, като им спестят усилия и време да ги адаптират.

Ние, в Образователни технологии™ вярваме, че за създаването на продукти по български език за българите в чужбина трябва да става с обединения потенциал, опит и усилия на всички институции – фирми и школи, които работят в тази област. За нас взаимозависимостта има по-голяма роля от конкуренцията, особено когато става дума за българи, обединени от България, българския език и културни традиции.