Курсове за подготовка за изпит след 7 клас

Обучението в 7 клас е целенасочено според рамката на външното оценяване: тест по български език и литература и писмената форма на изпит – преразказ и утвърдената програма по математика.

 • Организация на подготовката в 7 клас:

podgotovka-sedmi

С учениците се работи с регламентирани часове – по български език и литература, като се използват следните учебни материали създадени в Образователни технологии™:

 • Учебник по езикова култура – правила и упражнения.
 • Тестове по езикова култура за тренинг към всеки дял от Езикознанието.
 • Помагало по литература – анализи на произведенията включени в изпита по литература, представени в таблици, схеми, модели на въпроси с отговори и кратки сюжетни преразкази на произведенията с акценти и други форми, улесняващи бързото и трайно запомняне на материала по литература.
 • Тестове по литература по произведения.

Онлайн базирани мултимедийни продукти

Продуктите съдържат:

 • озвучени и анимирани уроци от всички дялове на езиковата култура
 • схематично представяне на правилата с многообразие от примери
 • упражнения
 • тестове за тренинг по български език с коментар на верните отговори и възможност за многократно решаване с отчитане на резултатите от преподавател
 • помощни материали за цитати и литературни термини, свързани с теста по литература;
 • тестове за тренинг по литература

Изпити след 7 клас

Български език и литература

Дистанционният продукт по български език и литература за 7 клас е авторски на „Образователни технологии“™ и предоставя уникални възможности за учене и тренинг на всички ученици извън присъствената подготовка в офисите в удобно за тях време и място, напълно в съответствие с новите модерни технологии и начини на учене.

Записванията за подготовка за 7 клас става в офисите на Образователни технологии™.

Математика

Повече информация за условията на подготовка и записване можете да научите от отговорник на офис, най-удобен за вас.