Курсове за подготовка за изпит след 7 клас

Изпити след 7 клас

Обучението в 7 клас е целенасочено според рамката на външното оценяване: тест по български език и литература и писмената форма на изпит – преразказ и утвърдената програма по математика.

Подготовката на учениците е съобразена с допълненията и изменения на учебното съдържание по литература и математика дадени от МОН за изпита в края на учебната 2018-2019г.

Системата на обучение цели изграждане на знания, формиране на умения и увереност за изпълнение на формата на изпита по двата предмета.

 • Организация на подготовката в 7 клас:

  podgotovka-sedmi

  Системата за обучение по български език и литература включва:

  I. Пакет от учебни материали:

  • Учебник по езикова култура – включва всички норми на правопис, пунктуация и езикознание. Учебното съдържание е представено със сугестопедична визия, което улеснява трайното възприемане на основни езикови норми и показва модел на прилагането им;
  • Работна тетрадка – включва набор от упражнения, които следват темите в учебника и модела на прилагане на езиковите норми (модел как се правят упражненията);
  • Тестове по форматá на изпита по български език – по теми и обобщителни;
  • Анализи на литературните произведения;
  • Тестове по литература – по произведения и обобщителни.

  II. Обучение

  1. Български език

  Обучението включва детайлна работа с всяка тема: правопис, пунктуация и работа с дяловете на Езикознанието. След всяка тема има модел за прилагане на знанията в типови упражнения по форматá на изпита.

  2. Литература

  Всяко произведение се разглежда в детайли, макетират се ключови думи по специална техника за разбиране и помнене, работи се по макет за писане на теза и се организира тренинг с пакет от тестове.

  3. Преразказ

  На учениците се дава подробен анализ с критерии и схема за писане на преразказ.
  Организира се писането и проверката на преразкази с оценка, рецензия и индивидуален анализ на работата на всеки ученик.

  В края на обучението учениците участват в изпитни ситуации на изпитен тренинг.

  Обучението по български език и литература се съпътства и с достъп до озвучени и анимирани уроци от всички дялове на езиковата култура. Този авторски мултимедиен продукт включва:

  • схематично представяне на правилата по езикова култура по теми с многообразие от примери;
  • упражнения;
  • тестове за тренинг по български език с коментар на верните отговори и възможност за многократно решаване с отчитане на резултатите от преподавател;
  • помощни материали за цитати и литературни термини, свързани с теста по литература;
  • тестове за тренинг по литература.

  Български език и литература

  Дистанционният продукт по български език и литература за 7 клас е авторски на „Образователни технологии“™ и предоставя уникални възможности за учене и тренинг на всички ученици извън присъствената подготовка в офисите в удобно за тях време и място, напълно в съответствие с новите модерни технологии и начини на учене.

  Записването за подготовка за 7 клас става в офисите на Образователни технологии™.

  Системата за обучение по математика включва:

  I. Пакет от учебни материали:

  • Учебник по математика с разработени теми по изпитния формат. Всяка тема включва анализ и решени типови задачи с коментар;
  • Сборник от подбрани задачи за тренинг;
  • Тестове по теми и комбинирани по форматá на изпита.

  II. Обучението по математика включва:

  • Анализ на всяка тема, изучавана от 5 до 7 клас, анализ на всички математически норми и правила, представяне на типове задачи;
  • Решаване на примерни задачи по теми, по модела на типовите задачи;
  • Тренинг с тестове по теми и комбинирани.

  В края на обучението учениците участват в изпитни ситуации на изпитен тренинг.

  Учениците по математика имат достъп и до онлайн базиран, мултимедиен продукт, включващ:

  • Анимирано и озвучено представяне на темата с акцент върху формули и правила при решаване на типови задачи;
  • Задачи за тренинг;
  • Тестове за тренинг по теми, при които след приключване на теста се дават решения на задачите в него.

  Повече информация за условията на подготовка и записване можете да научите от отговорник на офис, най-удобен за вас.