Професии – НАПОО

Списък на професиите и специалностите, по които се предлага обучение в центъра за професионално обучение

Наименование на професионално направление

Наименование на професия

Наименование на специалност

Степен на професионална квалификация

Професионално направление

Код

Професия

Код

Специалност

Код

Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

213

ФОТОГРАФ

213020

Фотография

2130201

III

Компютърен аниматор

213050

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ

2130501

III

Компютърен график

213060

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

2130601

III

Графичен дизайнер

213070

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

2130701

III

Маркетинг и реклама

342

СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ

342020

Маркетингови проучвания

3420201

II

Финанси, банково и застрахователно дело

343

ФИНАНСИСТ

343010

Банково дело

3430101

III

Счетоводство и данъчно облагане

344

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

344030

Оперативно счетоводство

3440301

III

Стопанско управление и администрация

345

ИКОНОМИСТ – МЕНИДЖЪР

345010

Преприемачество и мениджмънт

3450105

II

Секретарски и офис дейности

346

ОФИС – МЕНИДЖЪР

346010

Бизнес администрация

3460101

III

Офис – секретар

346020

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

3460201

II

Компютърни науки

481

ПРОГРАМИСТ

481010

Програмно осигуряване

4810101

II

Приложна информатика

 

482

ИКОНОМИСТ – ИНФОРМАТИК

482010

Икономическа информатика

4820101

III

Оператор на компютър

482030

ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ

4820301

I

Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг

811

ХОТЕЛИЕР

811010

Организация и управление на хотел

8110101

III

Администратор в хотелиерството

811020

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

8110201

III

Камериер

811030

ХОТЕЛИЕРСТВО

8110301

I

Ресторантьор

811060

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕН И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

8110601

III

Пътувания, туризъм и свободно време

812

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ

812010

Туристически пътувания

8120101

III

Екскурзовод

812030

ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ,

8120302

III

Аниматор в туризма

812040

ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

8120402

III