Образователни технологии – офис Шумен

Адрес: ул. Плиска – 36, Старият съд ет.5
Телефон: 0888 383 749
Skype: ot_shumen
Мениджър: Иванка Панекова