Образователни технологии – офис Шумен

Адрес: ул. Плиска – 36, Старият съд ет.5

Телефон: 0888 383 749

Skype: ot_shumen

Мениджър: Иванка Панекова