Кандидат-студенти и матури

Подготовка за кандидатстване в университети

От началото на дейността на Образователни технологии™ през 1990 г. до днес екипи от специалисти от отдел „Продукти“ създават и подобряват собствени учебни материали. Водени от потребностите на образователния пазар и стремейки се да облекчим и направим по-производителни усилията на кандидат-студентите сме разработили материали на хартиен носител или web-базирани мултимедийни продукти за подготовка по основните дисциплини за кандидатстване в университети. Те спестяват време, средства и са удобни за ползване от нашите клиенти.

Запознайте се със структурата на нашите продукти за кандидатстване в университет:

Кандидат-студенти и матури