За ученици от 1. до 4. клас

Умението да учиш е една от основните ключови компетентности приети и стимулирани от Европейската комисия.

Това е умение, което изисква мотивация, интерес и самочувствие да се постигат резултати. Базата на това умение трябва да се постави в ранната училищна степен от 1. до 4. клас. В този период основна цел на обучението трябва да бъде създаване на интерес за учене и формиране на функционална грамотност по езикова култура по роден език и по математика – две основни учебни дисциплини, които се развиват с надграждане в горните класове и са в основата на други важни ключови компетентности.

Образователни технологии™ използва всички съвременни подходи при създаването на образователни продукта за начален курс.

Продуктите целят не само постигане на високо ниво в училище, а създаване на благоприятна учебна среда за разбиране на ученото и стимулиране интереса към усвояване на нови знания и умения.

Вижте WEB-мултимедиен продукт по български език за 1-4 клас

Ученици от 1 - 4 клас в ЧОУ Образователни технологии