Образователни технологии – офис Видин

Адрес: ул. Цар Александър II – 19/21

Телефон: 0889 716 006

Skype: ot-vidin

Мениджър: Илияна Илиева