Нашата история

„Образователни технологии“™ е от 1990 г. на частния образователен пазар с успешно представена авторска система за обучение и техника на учене в различните образователни направления.

От създаването си основна дейност е инвестиране в създаване на качествени продукти за обучение и изграждане на мрежа от административни и обучителни офиси в по-големите градове на България.

История:

 • Дейността на фирма „Образователни технологии“™ започва през 1989 г., когато се експериментира системата на обучение.
 • 1990 г. – започва продажбата на първите учебници по география.
 • 1996 г. – 1997 г. – разработва се системата по история.
 • 1998 г. – създават се всички останали продукти по всички предмети и направления, с които се кандидатства в български университети и в гимназиите след 7 клас. Стартира и чуждоезиковото обучение.
 • 1999 г. – 2001 г. – изгражда се мрежа от офиси в страната. Днес фирмата има мрежа от офиси в по-големите градове в страната и е единствената с национална мрежа и с еднакви правила и стандарти на работа.
 • 2001 г. – стартира собствена, WEB-базирана информационна система и образователен портал за дистанционно обучение.
 • 2007 г. – „Образователни технологии“™ лицензира първото си частно училище – Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“.
 • 2008 г. – стартира дейност Професионален учебен център към „Образователни технологии“™ с личенз от НАПОО и с регистрация в програмата „АЗ мога“ за ваучерната система по ключови компетенции.
 • 2009 г. – фирмата получава акредитация за обучителен и изпитен център на Международния институт по бизнес компетенции във Виена за Европейски сертификат по бизнес компетенции European Business Competence* Licence (EBC*L) – и сертифициран център за европейски сертификати за комуникативни умения по системата  Xpert personal business skills (PBS).
 • 2010 г. – лицензира второ частно училище – Частно основно училище „Образователни технологии“.
 • 2010 г. – гимназията получи и акредитация за обучителен и изпитен център за чуждоезикови сертификати по английски език към Мичиганския университет.
 • 2011 г. – разработва и пуска WEB базирана информационна система за цялостно управление дейността на училища.

Историята на Образователни технологии Историята на Образователни технологии, разказана от Мария Амзина – маркетинг директор