Кандидатстване с химия

  • Учебници по обща и неорганична химия и органична химия. Адаптирани и съобразени с изискванията за кандидатстудентските изпити в медицинските университети.
  • Тестове по обща и неорганична химия.
  • Тестове по органична химия.
  • Преподаване на всяка отделна тема.
  • Затвърдяване на знанията – решаване на тестови и логически задачи след всяка тема.
  • Перманентен контрол – персонална проверка на писмени разработки на теми и решени задачи с корекции.

Изпитът по химия за всички медицински университети е писмен. Изисква се развие на тема от учебното съдържание по обща и неорганична химия (София и Варна) или теми от учебното съдържание по обща и неорганична химия и органична химия (Пловдив, Плевен, Стара Загора), както и решаване на сравнително сложни логически задачи.

Кандидатстване с химия

Входните нива на кандидатите през последните години показват много пропуски от гимназиалния курс, а изпитът по химия за медицинските университети е сериозно предизвикателство. Изисква се решаване на тестови и логически задачи.

Затова повечето кандидат-студенти по химия за медицински специалности се подготвят в продължение на две години. През първата учебна година те овладяват и осмислят теоретичния материал от обща и неорганична химия и органична химия и го затвърдяват при решаване на тестови и логически задачи. През втората година на обучение те решават логически и тестови задачи, в които прилагат уменията си да разкриват логическата връзка: състав – строеж – свойства – употреба – получаване на изучените съединения, да коментират условията за протичане на химичните реакции, да съпоставят факти и да правят изводи от тях.

Дългогодишният ни опит показва, че при тази организация на подготовка липсва напрежението и стреса и кандидатите се справят успешно.

В СУ „Св.Климент Охридски“ и ХТМУ – София, учениците решават тестови въпроси върху учебното съдържание по обща и неорганична химия и органична химия, а също така и логически задачи.

През последните години е осезаем отливът на кандидати с химия за химическите специалности в университетите. Една от причините за това е, че обучението по химия е обвързано с физика и математика, а тези учебни дисциплини са привлекателни за малка част от учениците. Освен това перспективата за реализация, професионална кариера и високи доходи се очертава само в чужбина. Затова и специалностите „Химично инженерство“ с френски или с немски език в ХТМУ се радват на по-голям интерес.

Можете да потърсите допълнителна информация, като се свържете с някои от нашите регионални офиси и да заявите участие в безплатен тест за определяне на входното ниво.

Кандидатстване с химия