Техника на учене

Един от основните проблеми на нашето образование е липсата на изградени умения и техники за бързо учене. Става дума за начина, по който учениците обработват информация, помненето на тази информация и прилагането ѝ в определени ситуации.

Системата на учене е в основата на успеха при изпити и по-късно в прилагане на умения по придобита професия и изграждане на така наречените „твърди умения“ по професията.

Умението за учене е и една от основните ключови компетентности, приети като приоритет в Европейската рамка за компетентности.

Успехът на възпитаниците на школата на Образователни технологии™ се дължи до голяма степен на придобитите техника на учене и помнене, научени в специализираните курсове за Техника на учене, които се провеждат в нашите регионални офиси.

Повече информация за условията на подготовка и записване можете да научите от отговорник на офис, най-удобен за вас.