Личностно развитие

В израстването си като личности, нашите деца имат нужда от подкрепа. Подкрепа от родители, от образователни институции и ментори, които да им дадат информация, да им отговорят на въпросите, за да могат свободно да изберат най-доброто за себе си и да израснат като добри и щастливи хора.

Ние в Образователни технологии™ отдавна работим не само върху качествената подготовка за конкурсни изпити. В основата на успеха на нашите ученици е мотивацията им. Ние вярваме, че успехът и личното им щастие не са само отличните оценки на изпитите, а това да знаят правилната посока, да могат да превърнат мечтите си в цели, да знаят как да преодоляват трудности и да развиват волята си, как да развият добродетели.

В тази посока са и създадените от нас курсове по личностно развитие „Лидерът в мен“ и „Лидерски умения в общуването с другите“, в които нивата са съобразени с възрастовата група от 12 – 15 години и от 16 – 18 години.

В следващото видео представяме общите принципи за успех, които децата ни могат да следват.

Курсът по личностно развитие помага на децата сами да изградят качества и умения, с които ще създават собственото си конкурентно предимство.

Повече информация за условията на подготовка и записване можете да научите от отговорник на офис, най-удобен за вас.