Образователни консултации – справка за специалности, университети, дисциплини за кандидатстване

В офисите ни можете да получите съвети и да се консултирате по въпроси за:

  • какво училище да изберете след 7.клас
  • към какъв университет и към каква специалност да се насочите да учите
  • как да подредите по приоритет специалностите в различните целеви университети
  • как да организирате подготовката си за постигане на набелязаните цели
  • как да попълните документите за кандидатстване и за записване в българските и чуждите университети

От следните линкове можете да свалите в PDF формат информация за университети, специалности и дисциплини за кандидатстване.

Справки за специалности, университети, дисциплини за кандидатстване