14 мар. 2022

Гимназията като базов лагер за формирането на уверени и устремени към лични постижения личности

ЧПГ „Образователни технологии“ – училище за ключови компетентности

Училищното образование наред със семейната среда има огромно въздействие върху формирането на личността на всеки млад човек.

Началният етап съвпада с детството. Това е етап, през който малкият човек физически и емоционално се е формирал в семейството си. Седемгодишната възраст е начало на формирането на ума – на начина на мислене, създаване на ценности и убеждения. Това е период до 14-та година, в който се формират ценности и качества, които се разгръщат в етапа на средното ниво на образование – гимназията.

В този период учениците се сблъскват с промените от възрастта, желанията и амбициите на родителите си, които искат най-доброто за детето си, и своите представи за света. Този период съвпада с етапа на съзряването. Етапът на осъзнаване на собствения АЗ. А това означава осъзнаване на лична мисия и потенциал.

Изследване на Галъп Организейшън с над 80 000 мениджъри и над 400 компании показва, че при изкачване на планината на кариерата важно значение имат лагерите, където човек се обновява и зарежда. Това изследване определя, че гимназията се явява базов лагер по пътя в кариерата на всеки млад човек. В търсенето на своята идентичност младите хора се учат от модели. Стимул и мотивация за тях е средата, в която се развиват. Това определя ролята на учителите и образователната среда.

Учителите могат да вдъхновяват своите ученици, когато те самите са модел на успешни личности и преди всичко ментори, на които учениците могат да се доверят.

Учителите са най-важният актив на всяко училище и са водещ фактор при избор на гимназия. Те са тези, които правят или не правят нещата. Те са тези, от които зависи успехът, дръзновението на всяко дете. Учителят носи отговорност не само да даде знания и умения, а да подкрепи, да стимулира и тласне напред, да запали онзи заряд у всяко дете, с който то ще развие личността в себе си и ще разгърне потенциала си.

Като модел на успешна личност гимназиалните учители трябва да са с високо развити комуникативни умения, професионално и научно подготвени, ерудирани, с висока емоционална интелигентност, одухотворени и преди всичко добри хора.

Второто условие при избор на гимназия е средата, в която попада ученикът. Средата се определя от ръководството на училището като организационна култура. Именно тази култура е моделът, който следват учениците. И ако е добре обмислена, изграждаща ценности, то и моделът на поведение ще гарантира бъдещ успех на учениците.

Третото условие в избора на гимназия е образователната програма и системата на учене.

За да изгради умения за учене през целия живот, системата на обучение трябва да формира умение за учене, да активира критичното мислене на учениците.

Свързването на всеки учебен процес с житейските ползи, учене чрез правене и опит, проучване и анализ, е комбинация от най-добрите подходи, за да бъде стимулиран младият човек. Създаването на такава система изисква добре обмислен дизайн на всеки курс като учебна програма, изисква задълбочена предварителна работа на всеки училищен колектив и добре планирани крайни цели – висока ефективност на учебния процес и успеваемост в кариерен и личностен план на учениците.

Приоритет при избора на учебно заведение е и програмата, която училището дава в личен план за всеки ученик. Как го стимулира, как развива качествата и потенциала му, какви социални умения и ключови компетенции предлага. Това е дори най-важното за всеки млад човек. Това са меките умения (Soft Skills), които правят едни да са по-успешни от други. На тези умения трябва да учи средното училище.

ЧПГ „Образователни технологии“ следва ясно зададени мисия, образователна философия и визия.

Мисията, която следва гимназията още от нейното създаване, е насочена в две посоки:

На първо място – да създаде образователна среда за израстване на учениците в уверени и устремени към лични постижения личности.

На второ място – да създаде привлекателна творческа работна среда за учители.

Мисията ни определя и образователната философия на ЧПГ „Образователни технологии“, а именно, че средното училище има статута на базов лагер в израстването на всеки млад човек като уверена личност и устремен към лични постижения.

 

Образователната среда в ЧПГ „Образоватлени технологии“ е ориентирана към:

 • Система на обучение, която формира умение за учене;
 • Профили, които отговарят на съвременни браншови позиции със сертифицирани обучения;
 • Приоритет на чуждоезиково обучение. Освен изучаването на първи чужд език по избор, гимназията има силно развито направление за изучаване на английски език на високо ниво като водещ чужд език, както и изучаване на бизнес английски в 11. и 12. клас.
 • Авторска програма за личностно развитие, чрез която учениците формират личностни качества, възпитават характера си и усвояват ключови компетентности.

 

Това прави нашите ученици уверени и конкурентоспособни. Те влизат с лекота в желани университети в цял свят, познават правилните норми за успех, силата на личния принос, ролята на проактивното мислене, усвояват синергията в екипната работа и познават силата на емпатията.

Тези умения за живота са нужни на всеки, за да бъде щастлив, успешен и да даде нещо от себе си на света.

Тази философия определя и визията ни да се развиваме като училище за ключови компетентности.

училище за ключови компетентности
 

ЧПГ „Образователни технологии“ е първото лицензирано училище с авторска програма по личностно развитие, където учениците получават не само умения за живота, а и ключови сертифицирани компетентности от категорията меки умения (Soft Skills).

Авторската програма за личностно развитие започва още в 8. клас и продължава с надграждане на ключови меки умения и сертификати до 12. клас.

Основни и задължителни теми:

 • Разбиране на живота – същност на социалните умения и ключови компетентности
 • Емоционална интелигентност и социална интелигентност
 • Комуникативни умения
 • Умения за работа в екип и Умения за общуване – Аз-послание
 • Финансова грамотност и правна култура

 

ЧПГ „Образователни технологии“ организира сертифицирано обучение за всички ученици по бизнес и за ключови компетентности.

А. Сертифицирано обучение по бизнес компетенции за Международен бизнес сертификат EBS*L.

Сертификатите за различните нива се издават от EBC*L International – Австрия и носят втори печат от Научната комисия за бизнес компетенции в Европа със седалище Падерборн, Германия.

Б. Сертифицирано обучение по ключови компетентности като част от Soft Skills.

ЧПГ „Образователни технологии“ е единствен лицензиран представител на Университета за приложни науки, Бреда, Нидерландия, чрез който провежда обучение и организира изпит за международни сертификати по:

 • Ефективно презентиране и говорене пред публика
 • Лидерство
 • Глобално мислене

Тези сертификати са част от Европейската сертификационна система за ключови компетентности в делова среда.

Нашите ученици влизат успешно в елитни български и чужди университети, като в повечето случаи печелят и високи стипендии.

 

Менторската програма в ЧПГ „Образователни технологии“, подкрепата, мотивацията, програмата за личностно развитие и международните сертификати за бизнес компетенции и ключови компетенции дават възможност за реализиране на личен план за развитие на всеки ученик, и израстването на учениците като успешни и конкурентоспособни личности.

Завършвайки ЧПГ „Образователни технологии“, нашите ученици излизат уверени с умения, които ги правят конкурентоспособни в деловия свят, с изградени ценности и меки умения, които им дават тласък в следващите стъпки в изкачването на планината на кариерата за постигане на финансова независимост и удовлетворение.

В този смисъл ние продаваме БЪДЕЩЕ.

Мария Амзина, основател на ЧПГ „Образователни технологии“

Comment List

Comments are closed.