Ефективно презентиране и говорене пред публика – Пловдив – 30.04.2011.

На 30.04.2011 г. в офис Пловдив се проведе изпит по европейската система PBS модул „Ефективно презентиране и говорене пред публика“ . След изпита курсистите имаха първа изява за представяне на своите презентации пред голяма аудитория.


 
1. Откриване на събитието
Презентация от Мария Амзина

 

2. Домашна пекарна за хляб
Презентация от Д. Лазарова

 

3. Как да стартираме успешно в живота?
Презентация от Ф. Николова

 

4. Рационално хранене според кръвните групи
Презентация от Г. Дончева

 

5. Комуникацията на чужд език
Презентация от Ирина Митарчиева

 

6. Как да имате бели и красиви зъби?
Презентация от д-р С. Чавдарова

 

7. Наркотиците
Презентация от Т. Ташева

 

8. Дезадаптивното поведение
Презентация от Е. Раднева

 

Закриване и презентация „Законите на живота“
Презентация от Мария Амзина