Избор на професия

Матрица за избор на професия

Кой обект от дейността те привлича?

 1. Човек (деца и възрастни, ученици и студенти, клиенти и пациенти, купувачи и пасажери, зрители, читатели, сътрудници)
 2. Информация (текстове, формули, схеми, кодове, чертежи, чужди езици)
 3. Финанси (пари, акции, фондове, кредити)
 4. Техника (механизми, стругове, сгради, конструкции, прибори, машини)
 5. Изкуство (литература, музика, театър, кино, балет, живопис)
 6. Животни (служебни, диви, домашни, селскостопански)
 7. Растения (селскостопански, диворастящи, декоративни)
 8. Хранителни продукти (месни, рибни, млечни, сладкарски и хлебни изделия, консерви, плодове, зеленчуци)
 9. Изделия (метал, тъкани, кожа, дърво, камък, лекарства)
 10. Природни ресурси (земи, гори, планини, водоеми)

Кой вид дейност те привлича?

 1. Управление (ръководство на някаква дейност)
 2. Обслужване (удовлетворение на нечии потребности)
 3. Образование (възпитание, обучение, формиране на личността)
 4. Оздравителни процеси (избавяне на болестите и предпазване от тях)
 5. Творчество (създаване на оригинални произведения на изкуството)
 6. Производство (изготвяне на продукция)
 7. Конструиране (проектиране на детайли и обекти)
 8. Изследване (научно, изучаване на нещо и някого)
 9. Защита (охрана от враждебни действия)
 10. Контрол (проверка и наблюдение)

Всички професии

СФЕРИ НА ТРУД Човек Информация Финанси Техника Изкуство Животни Растения Продукти Изделия Природни ресурси
ВИДОВЕ ТРУД
Управление (ръководство на някаква дейност)  

Мениджър по персонала
Администратор
 

Маркетолог
Диспечер
Статистик
 

Икономист
Аналитик
 

Технолог
Инженер
Авиодиспечер
 

Режисьор
Продуцент
Диригент
 

Кинолог
Зоотехник
Генен инженер
 

Агроном
Фермер
Селекционер
 

Стоковед
Мениджър по продажбите
 

Мениджър по продажбите
Стоковед
Логистик
 

Енергетик
Инженер по кадастъра
Обслужване (удовлетворение на нечии потребности)  

Продавач
Фризьор
Бръснар
Сервитьор
 

Преводач
Екскурзовод
Библиотекар
 

Счетоводител
Касиер
Инкасатор
 

Шофьор
Стругар
Шлосер
TV и радио техник
 

Гримьор
Фризьор
Специалист по костюми
 

Животновъд
Птицевъд
Скотовъд
 

Градинар
Полевъд
 

Експедитор
Опаковчик
Продавач
 

Продавач
Опаковчик
Експедитор
 

Мелиоратор
Горски
Образование (възпитание, обучение, формиране на личността)
Учител
Възпитател
Социален педагог
Преподавател
TV и радио водещ
Консултант
Преподавател по икономика
Майстор по производствено обучение
Хореограф
Преподавател по музика и живопис
Дресьор
Кинолог
Жокей
Преподавател по биология
Еколог
Майстор по производствено обучение
Майстор по производствено обучение
Преподавател
Еколог
Оздравителни процеси (избавяне на болестите и предпазване от тях)
Лекар
Медицинска сестра
Треньор
Рентгенолог
Лекар (компютърна диагностика)
Застрахователен агент
Антикризисен управляващ
Майстор в автосервиз
Физиотерапевт
Пластичен хирург
Козметолог
Реставратор
Ветеринарен лекар
Зоопсихолог
Физиотерапевт
Хомеопат
Билкар
Диетолог
Козметолог
Санитарен инспектор
Фармацевт
Ортопед
Протезист
Балнеолог
Епидемиолог
Лаборант
Творчество (създаване на оригинални произведения на изкуството)
Режисьор
Артист
Музикант
Програмист
Редактор
Web-дизайнер
Мениджър по проекти
Продуцент
Конструктор
Дизайнер
Художник
Художник
Писател
Композитор
Дресьор
Служител в цирка
Фитодизайнер
Озеленител
Цветар
Сладкар
Готвач
Кулинар
Дърворезбар
Скулптор
Витражист
Архитект
Декоратор
Производство (изготвяне на продукция)
Майстор по производствено обучение
Коректор
Журналист
Полиграф
Икономист
Счетоводител
Касиер
Стругар
Машинист
Специалист по апаратура
Златар
График
Керамик
Животновъд
Птицевъд
Рибовъд
Цветовъд
Градинар
Зеленчуковъд
Технолог
Готвач
Изчислител
Шивач
Ковач
Дърводелец
Миньор
Техник
Конструиране (проектиране на детайли и обекти)
Стилист
Пластичен хирург
Картограф
Програмист
Web-дизайнер
Плановик
Мениджър по проекти
Инженер
Конструктор
TV техник
Архитект
Дизайнер
Режисьор
Генен инженер
Селекционер
Селекционер
Специалист по ландшафта
Цветар
Инженер
Технолог
Кулинар
Моделиер
Обущар
Крояч
Дизайнер по ландшафта
Инженер
Изследване (научно, изучаване на нещо и някого)
Психолог
Следовател
Лаборант
Социолог
Математик
Аналитик
Икономист
Аналитик
Изпитател на техника
Хронометрист
Изкуствовед
Критик
Журналист
Зоопсихолог
Орнитолог
Ихтиолог
Биолог
Ботаник
Микробиолог
Лаборант
Дегустатор
Санитарен лекар
Контрольор
Лаборант
Ергономист
Биолог
Агроном
Метеоролог
Защита (охрана от враждебни действия)
Полицай
Военен адвокат
Арбитър
Юрист
Специалист по патентно дело
Инкасатор
Охрана (пазач)
Застрахователен агент
Пожарникар
Сапьор
Инженер
Каскадьор
Постановчик на трикове
Лесничей
Еколог
Микробиолог
Миколог
Санитарен лекар
Лаборант
Микробиолог
Пазач
Инспектор
Охрана на ресурсите
Контрол (проверка и наблюдение)
Митничар
Прокурор
Коректор
Системен програмист
Ревизор
Данъчен инспектор
Техник
Контрольор
Проверяващ ЖП
Главен редактор
Консултант
Консултант
Експерт по екстериора
Селекционер
Агроном
Лаборант
Дегустатор
Лаборант
Санитарен лекар
Оценител
Контрольор ОТК
Приемател
Радиолог
Почвовед
Експерт

Обратно към началото на таблицата