Участие в конференцията на асоцияцията на Българските Училища в Чужбина

На 30.07.2009 г. се проведе конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина и МОМН.

На конференцията Мария Амзина – маркетинг-директор на Образователни технологии представи web-продукти за обучение по български език.