Гимназията – базов лагер в изкачването на планината на кариерата и личностното развитие за всеки човек

Училищното образование има няколко етапа в зависимост от възрастта на учениците.

Затова изборът на училище в различните възрасти е от огромно значение върху формирането на личността на всеки човек.

Началният етап съвпада с детството. Това е етап, през който малкият човек физически и емоционално се е формирал от семейството си. Седемгодишната възраст е начало на формирането на ума – на начина на мислене, формиране на ценности и убеждения. Започва следващ 7-годишен цикъл до 14-ата година на детето.

Това е период, през който детето расте и става тийнейджър, период, в който то се учи от модела пред себе си – не само от своите родители, но и от своите учители. Това е най-силният период на формиране на ценности и качества, които се разгръщат в етапа на средното ниво на образование – гимназията.

Точно в този период учениците се сблъскват с промените от възрастта, желанията и амбициите на родителите си, които искат най-доброто за детето си, и своите представи за света.

И точно в периода на средната образователна степен започва един от най-важните етапи – етапът на съзряването. Етапът на осъзнаване на собствения АЗ. А това означава осъзнаване на лична мисия и потенциал.

Галъп Организейшън прави едно от най-задълбочените проучвания с повече от 80 000 мениджъри в над 400 компании, за да даде отговор на въпроса: „Кое прави някои компании по-успешни от други и някои хора по-успешни от други?“. Отговорите сочат главно към това – хората в тези компании, успешните хора, правят това, което могат най-добре. Те работят със своя потенциал и своите таланти. Изследването сочи, че голяма част от тези хора са се срещнали с правилен модел на други хора, на учители, които са ги вдъхновили.

Изследването показва, че при изкачване на планината на кариерата важно значение имат лагерите, където човек се обновява и зарежда.

А първият, най-важен лагер – базовият, е средното училище, гимназията. Ролята на гимназията като институция се определя и от факта, че учениците в нея са на възрастта, в която човек открива силните си страни благодарение на успешни модели, на правилни послания за стимул и подкрепа. Хората, от които учи не само природни, математически и обществени науки, а и житейски принципи, са УЧИТЕЛИТЕ.

УЧИТЕЛИТЕ са най-важният актив на всяко училище. Те са тези, които правят или не правят нещата. Те са тези, от които зависи успехът, дръзновението на всяко дете. УЧИТЕЛИТЕ не са магьосници. И те имат своите неуспехи и разочарования. Но всеки, който свободно е избрал да бъде УЧИТЕЛ, би трябвало да е приел, че това означава отговорност. Отговорност не само да даде знания и умения, а да подкрепи, да стимулира и ТЛАСНЕ НАПРЕД, да запали онзи заряд у всяко дете, с който то ще развие личността в себе си и ще разгърне потенциала си.

Ето затова първото условие при избор на училище в средната образователна степен, при избор на гимназия, е екипът от УЧИТЕЛИ. Един УЧИТЕЛ трябва да е модел на УСПЕШНА ЛИЧНОСТ за своите ученици. Само тогава учениците ще го следват.

А това означава да бъде с високо развити комуникативни умения, професионално и научно подготвен, дигитално грамотен и устойчив, с висока емоционална интелигентност. Като модел на УСПЕШНА ЛИЧНОСТ един УЧИТЕЛ трябва да бъде и ДОБЪР ЧОВЕК, да бъде одухотворен, да обича учениците си.

Второто условие е средата, в която попада ученикът. Средата се определя от ръководството на училището като организационна култура. Именно тази култура е моделът, който следват учениците. И ако е добре обмислена, изграждаща ценности, то и моделът на поведение ще гарантира бъдещ успех на учениците.

Третото условие е програмата и системата за обучение.

За да изгради умения за учене през целия живот, системата на обучение трябва да поддържа любопитство и интерес у учениците, да създава среда на принципите на любов, свобода, радост от учебния процес. Да комбинира дигиталните възможности, но и да активира критичното мислене на учениците.

Това се постига само с ентусиазиран, искащ и търсещ промяната УЧИТЕЛСКИ ЕКИП.

Свързването на всеки учебен процес с житейските ползи, учене чрез правене и опит, проучване и анализ, е комбинация от най-добрите подходи, за да бъде стимулиран младият човек. Създаването на такава система изисква добре обмислен дизайн на всеки курс като учебна програма, изисква задълбочена предварителна работа на всеки училищен колектив и добре планирани крайни цели – висока ефективност на учебния процес и успеваемост в кариерен и личностен план на учениците.

Приоритет при избора на учебно заведение е и програмата, която училището дава в личен план за всеки ученик. Как го стимулира, как развива качествата и потенциала му, какви социални умения и ключови компетенции предлага. Това е дори най-важното за всеки млад човек. Това са меките умения (Soft Skills), които правят едни да са по-успешни от други. На тези умения трябва да учи средното училище. Тези умения трябва да предадат УЧИТЕЛИТЕ на своите ученици. Тези умения трябва да се изучават в редовни часове.

Скъпи родители, търсете училище за Вашето дете, което може да предложи всички тези приоритети. Такива училища има.

Мария Амзина

Мария Амзина