02 юни 2012

Демонстрация кандидат-гимназисти

За бъдещите седмокласници офис София организира безплатно определяне на входното им ниво и демонстрация на системата на обучение по български език и математика.

Входното ниво включва изучаван материал в 6 клас по български език и математика и дава ясна представа за базовата математическа култура и езикова грамотност на ученика. След провеждане на входното ниво ще се направи коментар на резултатите, в присъствието на родителите, като ще се анализират ключови понятия. Демонстрацията на системата на обучение включва представяне на учебните материали и мултимедийни продукти по математика и български език и техниката на учене (преподаване и контрол).

Ако желаете детето ви да участва в безплатно определяне на входното ниво по математика и български език и литература и демонстрацията на системата на обучение за кандидатстване след 7 клас, се обадете на телефон: 0899 190 272
или се свържете по мейл: snejka_botcheva@edutech.bg

Демонстрациите се провеждат до края на юли.