Ниво на владеене на английски език – C2

Ниво на владеене свободно

С2 – Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси и дори в по-сложни ситуации.