Ниво на владеене на английски език – А1

Ниво на владеене основно

А1 – Може да разбира познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговарят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя на някого и да задава въпроси на друг човек, например за място на живеене, хора, които познава или вещи, които притежава, както и да отговаря на въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и му помага в общуването.