Немски език

  • Начална степен – 7-10 годишна възраст
  • Помощ за училище
  • Обучение за 8. подготвителен клас
  • Обучение на деца и възрастни по европейска езикова рамка